Ponowny start w aktywność zawodową

03.12.2018

ZAPRASZAMY OSOBY :
• bierne zawodowo
• bezrobotne
• w wieku powyżej 30 lat.
• zamieszkałe na terenie Subregionu Tarnowskiego: Miasto Tarnów, powiat tarnowski, powiat brzeski lub powiat dąbrowski.

Zakres działań oraz formy wsparcia przewidziane w ramach realizacji projektu:
• staże zawodowe ze stypendium stażowym
• szkolenia zawodowe ze stypendium szkoleniowym
• zwrot kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże i szkolenia zawodowe
• zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu
• identyfikacja potrzeb Uczestników projektu – opracowanie IPD (indywidualnego planu działania) dla każdego Uczestnika projektu
• pośrednictwo pracy
• doradztwo zawodowe
• coaching zawodowy
• wsparcie psychologiczne
• poradnictwo z zakresu opinii nad osobą zależną
• dodatek do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty

Kontakt
• Biuro Projektów:
Spółdzielnia Socjalna Serwis
• Ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, (I piętro), 33-100 Tarnów
• Tel.: 535-191-921, 574-084-886
• e-mail:
a.gacek@spoldzielniaserwis.pl
p.witek@spoldzielniaserwis.pl

« inne aktualności