Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy

04.03.2019

Oś I  Osoby młode na rynku pracy,
Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe,
Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przesyła informację o ww. projekcie w celu zwiększenia dostępności wsparcia aktywizacyjnego dla osób młodych wymagających zintensyfikowanej pomocy oraz zapewnienia w tym zakresie współpracy publicznych służb zatrudnienia
z działającymi na terenie powiatu tarnowskiego i miasta Tarnowa instytucjami pomocy i integracji społecznej.

Z poważaniem

Danuta Nowak
Specjalista ds. programów
Wydział Instrumentów Rynku Pracy
Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie

Tel. 14 6882313

« inne aktualności