Dane kontaktowe

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

3 3 - 1 7 1   P L E Ś N A

tel. (14) 6798-170 w. 24 , 39

fax (14) 6798-947

e-mail plesnagops@op.pl

I d e n t y f i k a t o r   850019406

Gminny Ośrodek czynny jest w godzinach pracy Urzędu Gminy w Pleśnej:

poniedziałek od 7:30 - 16:00
wtorek - czwartek od 7:30 - 15:30
piątek od 7:30 do 15:00