Aktualności

Aktualności z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W menu rozwijanym (jeśli jest) znajdziesz lata, z których publikujemy zarchiwizowane wiadomości.

Pokaż aktualności z roku:

MAŁOPOLSKIE GWARANCJE NA RZECZ AKTYWNOŚCI

06.02.2019

Projekt
MAŁOPOLSKIE GWARANCJE NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ
mieszkańców Małopolski

Czytaj ulotkę w formacie PDF

Praca na horyzoncie

05.02.2019

Pomoc szyta na miarę

24.01.2019

Klub Integracji Społecznej

21.01.2019

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego
informuje o kolejnej turze rekrutacji do projektu „ KIS-na terenie subregionu tarnowskiego„ współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020
.

   Projekt polega na wsparciu służącemu poprawie dostępu do usług reintegracji społecznej i zawodowej realizowanym przez Klub Integracji Społecznej.

   Naszym celem jest dotrzeć z informacją o projekcie do wszystkich potencjalnie zainteresowanych uczestników projektu spełniających poniższe warunki uczestnictwa tj.:

osoby bierne zawodowo, w tym z niepełnosprawnością, zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, zamieszkujące na terenie miasta Tarnowa lub na terenie powiatu tarnowskiego/powiatu dąbrowskiego/powiatu brzeskiego w wieku aktywności zawodowej 15-64, w szczególności:

a)osób doświadczających wielokrotnego wykluczenia społecznego i/lub

b)osób korzystających z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa i/lub

c)osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w związku z rewitalizacją obszarów i/lub

d)osób z niepełnosprawnością: o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi

Oferujemy:

- płatne staże zawodowe(śr.6-mcy)

- płatne kursy/szkolenia zawodowe

- zwroty kosztów dojazdu na staże i kursy zawodowe

-poradnictwo zawodowe

-poradnictwo psychologiczne

-zajęcia psychoedukacyjne w zakresie rozwijania inteligencji emocjonalnej

-trening kompetencji i umiejętności społecznych

-pośrednictwo pracy

-warsztaty aktywnego poszukiwania pracy

    Osoby zainteresowane prosimy o kontakt pod numerem telefonu: 14 656 28 00 wew.16 lub osobiście w Biurze Projektu ul. Krakowska 13 33-100 Tarnów

Karta Dużej Rodziny 2019

06.01.2019

   Wraz z początkiem 2019 roku wszedł w życie przepis dający możliwość przyznania KDR tym rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku. W projekcie budżetu na 2019 rok na Kartę Dużej Rodziny przeznaczono 40,8 mln zł - to ponad 12 mln zł więcej niż w 2018 roku.

   Wzory wniosku o przyznanie Karty Dużej Rodziny oraz wymaganych do wniosku załączników przygotowało MRPiPS i możesz je znaleć tutaj: dokumenty-potrzebne-do-zlozenia-wniosku

Gdzie złożyć wniosek
Karta Dużej Rodziny (KDR) to system zniżek i dodatkowych uprawnień dla rodzin 3+ zarówno w instytucjach publicznych, jak i w firmach prywatnych.
To zniżki na przykład na przejazdy kolejowe, niższe opłaty paszportowe, możliwość tańszego korzystania z oferty instytucji kultury, ośrodków rekreacyjnych, księgarni czy w końcu zniżki na zakup ubrań, obuwia, kosmetyków, książek czy paliwa. Posiadanie Karty ułatwia dużym rodzinom dostęp do rekreacji i obniża koszty codziennego życia.
Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny można składać w gminie odpowiadającej miejscu zamieszkania lub dużo sprawniej i szybciej za pośrednictwem Platformy Informacyjno-Usługowej emp@tia (www.empatia.mrpips.gov.pl).

Usługa jest bezpłatna. Duplikat karty kosztuje zaś 9,40 zł.