Aktualności

Aktualności z Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W menu rozwijanym (jeśli jest) znajdziesz lata, z których publikujemy zarchiwizowane wiadomości.

Pokaż aktualności z roku:

KAMPANIA - praca sezonowa w EOG

22.09.2021

  PRACA SEZONOWA jest rodzajem zajęcia, które wykonywane jest przez część roku i jest związane z określoną porą roku oraz pogodą. Dlatego też praca sezonowa nie ma charakteru stałego a stanowi dodatkowe źródło dochodu, szczególnie w przypadku braku pracy w miejscu zamieszkania. Zapotrzebowanie na pracę sezonową na terenie EOG1 występuje w wielu krajach ...

Czytaj więcej   Pismo przewodnie     Praca sezonowa    Plakat 1    Plakat 2

Wnioski o Swiadczenie ,,Dobry Start 300+"

07.07.2021

W tegorocznej edycji programu ,,Dobry Start" Swiadczenie 300+ będzie przyznawał i wypłacat Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Czytaj więcej

Od aktywności do zatrudnienia

07.07.2021

ODZ_plakat_projektowy  

   Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego zaprasza do udziału w projekcie „Od aktywności do zatrudnienia” współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Rynek Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa, Typ projektu A: kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy.
Projekt skierowany jest do osób niepracujących powyżej 30 roku życia, zamieszkujących (zgodnie z Kodeksem Cywilnym) na obszarze województwa małopolskiego w powiatach: tarnowskim, brzeskim, dąbrowskim i m. Tarnów, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
• kobiety,
• osoby z niepełnosprawnościami,
• osoby w wieku 50+,
• osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych,
• osoby długotrwale bezrobotne,
• bezrobotni mężczyźni w wieku 30-49 lat nienależący do ww. grup.

Wsparcie oferowane w projekcie:
• staże zawodowe wraz ze stypendium stażowym, trwające śr. 5 miesięcy,
• szkolenia zawodowe wraz ze stypendium szkoleniowym, umożliwiające pozyskanie kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem,
• pomoc w opracowaniu i zaplanowaniu indywidualnej ścieżki rozwoju w projekcie,
• pośrednictwo pracy,
• wsparcie psychologiczne,
• indywidualne i grupowe poradnictwo zawodowe,
• wsparcie Trenera Zatrudnienia Wspieranego,
• zwroty kosztów dojazdu dla uczestników dojeżdżających na staże i szkolenia,
• zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do lat 7 lub osobą zależną w trakcie stażu,
• dodatek do wynagrodzenia dla opiekuna stażysty.

Okres realizacji projektu: 01.01.2021-31.12.2022 r.
Termin najbliższej rekrutacji: 12.07.2021-16.07.2021 r.
Szczegółowe informacje na temat rekrutacji i uczestnictwa w projekcie dostępne są na stronie www.odaktywnoscidozatrudnienia.pl oraz w Biurze Projektu ul. Krakowska 13, 33-100 Tarnów, tel. 515 791 748.
Nr wpisu do agencji pośrednictwa pracy – 9808
Nr wpisu do rejestru instytucji szkoleniowych – 2.12/00116/2010

Bezpieczny e-Senior

07.07.2021

   Od marca 2018 roku Fundacja Instytut Myśli Innowacyjnej realizuje projekt "Małopolski e-Senior".

   W związku z realizacją kolejnego projektu "Bezpieczny e-Senior" skierowanego do mieszkaóców wybranych powiatów województwa małopolskiego przekazujemy informację o rekrutacji na szkolenia z zakresu bezpieczeństwa w Internecie dla osób, które ukończyły 60. rok życia.

Projekt jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Ministra Rodziny i Polityki Społecznej, a udział w nim jest bezpłatny. Serdecznie zapraszamy wszystkie chętne osoby do skorzystania ze szkoleń.

W załącznikach przesyłamy pakiet dokumentów rekrutacyjnych (Regulamin, Oświadczenie i Formularz oraz krótką informację o projekcie.

Zapisy przyjmujemy w biurze projektu w Nowym Sączu (również listownie).

Konkurs „Policjant, który mi pomógł”

31.05.2021

Komenda Główna Policji organizuje ogólnopolski konkurs pod nazwą
Policjant, który mi pomógł”.
Głównym jego celem jest w promocja postaw i umiejętności policjantów osobiście zaangażowanych w pomoc osobom pokrzywdzonym.

Czytaj więcej, po wybraniu przycisku  >>  >>

Projekt „POWER Subregion Tarnowski”

27.05.2021

  Uprzejmie informujemy, że Spółdzielnia Socjalna Serwis w terminie 01.01.2021. do 30.06.2023r. realizuje projekt „POWER Subregion Tarnowski” ...  Czytaj więcej

Projekt „Wróć z POWERem!”

19.05.2021

 Projekt „Wróć z POWERem!” już od roku pomaga młodym Małopolanom urządzić się na nowo w naszym województwie po powrocie z zagranicy.

Projekt PUP w Tarnowie

27.04.2021

Projekt „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy
w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (VII)
Mój rozwój, moja szansa”

Projekt Przystanek Świetlica

27.04.2021

czytaj więcej na temat projektu
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pomoc Żywnościowa

17.03.2021

Informacja
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleśnej informuje, że wydawanie żywności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 odbędzie się w dniach: ,17,18 MARCA 2021r. w godz. 9:00-13:00 w blaszaku koło orlika w Pleśnej. Osoby zakwalifikowane do Programu zapraszamy po odbiór żywności zgodnie z telefonicznymi uzgodnieniami.

Czytaj więcej klikając   >> >> poniżej.

Ogranicz wizyty w GOPS w Pleśnej

23.02.2021

KOMUNIKAT
Ogranicz wizyty w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej  

    W związku z większą liczbą zachorowań na COVID-19 stwierdzonych na terenie gminy Pleśna, a także wśród pracowników instytucji publicznych, w tym Urzędu Gminy, zwracamy się z prośbą o ograniczenie osobistych wizyt w Ośrodku Pomocy.
   Sprawy urzędowe można załatwiać drogą telefoniczną, za pomocą poczty elektronicznej i systemu ePUAP oraz korzystając z możliwości przekazania gotowych dokumentów do Urzędu Gminy np. za pomocą skrzynki przygotowanej w poczekalni Urzędu.

Apelujemy o ostrożność i zachowanie obowiązujących zasad w zakresie
zakrywania ust i nosa, utrzymywania dystansu i dezynfekcji.

Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo - kampania ZUS

10.02.2021

       Coraz więcej osób pobiera świadczenia na konto bankowe. Jednak część klientów w dalszym ciągu decyduje, aby wypłaty z ZUS otrzymywać w gotówce. Jak wskazują badania przeprowadzone przez ZUS wśród tych osób, taka decyzja wynika w dużej mierze z braku wiedzy o tym jak korzystać z rachunku bankowego, a szczególnie z bankowości elektronicznej. Dzięki kampanii „Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo” chcemy upowszechnić wśród seniorów wiedzę na temat korzyści, jakie daje konto w banku i jak bezpiecznie z niego korzystać.

Czytaj więcej, klikając poniżej   >>  >>

Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

04.02.2021

Subregionalne Centrum Wsparcia Nieformalnych Opiekunów Osób Niesamodzielnych Bezpieczna Przystań,
oprócz pobytów w Ośrodku i opieki w środowisku domowym, dysponuje również
wypożyczalnią sprzętu rehabilitacyjnego.

Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego 500+

31.01.2021

Informujemy, że od 01.02.2021 r. będzie można składać elektronicznie
nowe wnioski o świadczenie wychowawcze (500 plus) na nowy okres świadczeniowy,
który będzie trwał od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.