PRZEMOC DOMOWA

    

    

   Zarządzeniem Wójta Gminy (tekst) została powołana Lokalna Koalicja
Na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
w Gminie Pleśna.

    Nastąpiło przekształcenie Lokalnej Koalicji, wymienionej w Zarządzeniu w ZESPÓŁ INTERDYSCYPLINARNY, którego aktualny skład przedstawiamy poniżęj:

Katarzyna Tryba - GOPS Pleśna - przewodnicząca Z.I.
Urszula Hajduga - Szk. Podst. w Mesznej Opackiej - członek Z.I.
Elżbieta Kędzior - UG Pleśna, przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - członek Z.I.
Barbara Gniadek - Samodzielny Publiczny Gminny Zaklad Opieki Zdrowotnej w Pleśnej - członek Z.I.
Jacek Wiejacki - Komisariat Policji Tarnów-Zachód - członek Z.I.

   Gdzie należy szukać popmocy?

Punkt Informacji, Wsparcia i Pomocy dla Osób Dotkniętych Przemocą w Rodzinie
z siedzibą w GOPS Pleśna
DYŻURY:
Pracownik socjalny - czwartki w godz. 15.30 - 16.30 oraz
codziennie w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleśnej,
Prawnik - raz w miesiącu po wcześniejszym uzgodnieniu terminu.

Gminna Komisja Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Pleśnej

  tel. 14 6798-170 w. 22 lub 14 6798-182

Tarnowski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia

ul. Szarych Szeregów,  33-101 Tarnów
tel. 14 655-36-36 lub 14 655-66-59
e-mail  oiktarnow@op.pl,  osrodek_wsparcia@oik.tarnow.pl

Ważne telefony:

997 - Policja
801 12-00-02 - Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy
    Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleśnej przygotował dwa programy :

  • Gminny System Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, którego opracowanie jest wypełnieniem zapisu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie i stanowi dokument porządkujący działania w obszarze przemocy domowej na terenie Gminy Pleśna. Pełny tekst dokumentu dostępny jest tutaj.
  • Program Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie stanowiący integralną część Gminnego Systemu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, z którego tekstem można się zapoznać tutaj.