Witamy na stronie ...

       Informacja o cookies!                                                                                                                            Deklaracja dostępności

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w PLEŚNEJ

UWAGA: szybki dostęp do formularza wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego

   
Aby zapoznać się z podstawowymi informacjami na temat GOPS w Pleśnej, zamieszczonymi na stronie internetowej Gminy, kliknij ten link

DANE KONTAKTOWE:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Telefon: 14/ 679 81 70 wewn. 39, 42, 24
E-mail: plesnagops@op.pl

Gminny Ośrodek czynny jest w godzinach pracy Urzędu Gminy w Pleśnej:
poniedziałek od 7:30 - 16:00
wtorek -  czwartek od 7:30 - 15:30

piątek od 7:30 - 15:00

   Pracownicy:

Kierownik - mgr Elżbieta Iwaniec

Starszy pracownik socjalny - mgr Agata Moskal   Rejon: Janowice, Lubinka
Pracownik socjalny - Edyta Machota                       Rejon: Szczepanowice, Rzuchowa       
Pracownik socjalny - Katarzyna Tryba                    Rejon: Lichwin, Rychwałd
Pracownik socjalny - Maria Czuba                              Rejon: Dąbrówka Szczepanowska,                                                                                                                                                           
Łowczówek
Pracownik socjalny - mgr Katarzyna Lipińska     Rejon: Pleśna, Woźniczna. Świebodzin

Pracownik ds. świadczeń rodzinnych - Dorota Stefańska
Ppodinspektor - Iwona Możdżeń

Asystent rodziny - mgr Żaneta Marcinek

Gł. Księgowy - mgr Janusz Jarząb


   Aktualne formularze wniosków i innych dokumentów niezbędnych do wypełnienia ich w formie papierowej są do pobrania w menu DRUKa w tym miejscu mamy bezpośredni dostęp do zakładki PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA.

Aktualności

Zmiany w niektórych świadczeniach od 01.01.2014 r.

13.10.2023

Uwaga! Zmiany w zasadach dotyczących uprawnień do świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pleśnej
działając na podstawie art. 63 ust. 16 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym (Dz. U. poz. 1429), informuje... czytaj więcej w pliku PDF

Informacja o zmianie siedziby GOPS

19.09.2023

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W PLEŚNEJ

informuje, że od dnia 19.09.2023 r. ośrodek będzie mieścił się

w Świetlicy Profilaktycznej w Pleśnej (budynek za Szkołą Podstawową).

Caritas Archidiecezji Krakowskiej - warsztaty

19.07.2023

Dnia 18.07.2023 odbyły się następujące warsztaty:
- ekonomiczne
- kulinarne
- zdrowego żywienia

Zatrudnimy asystenta rodziny ( na zastępstwo)

05.07.2023

Uwaga! Zatrudnimy pracownika na zastępstwo.

   Zatrudnimy pracownika na umowę zlecenie na zastępstwo na stanowisku:
Asystent rodziny
.

Wymagania kwalifikacyjne - asystentem rodziny może być osoba, która posiada:

1. wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
2. wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2011r. w sprawie szkoleń dla asystenta rodziny (Dz.U.z 2011r. poz.1608) i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
3. wykształcenie średnie lub średnie branżowe i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
4. nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
5. wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
6. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym.
W/w stanowisko nie jest stanowiskiem urzędniczym.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt osobisty w siedzibie GOPS
w godzinach od godz. 9 00 do godziny 1200