Witamy na stronie ...

                                                            Informacja o cookies!

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w PLEŚNEJ

Misją Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych , prowadzące do ich usamodzielnienia się i integracji ze środowiskiem.

Aby rozwinąć podstronę z podstawowymi informacjami na temat GOPS w Pleśnej, kliknij tutaj !

Kierownik GOPS przyjmuje w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek od 9.00 do 13.00

Aktualności

Informacja Głównego Inspektora Sanitarnego dla seniorów

16.03.2020

Jeżeli to możliwe, należy ograniczyć przebywanie w miejscach publicznych i poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Czytaj więcej  klikając na strzałki poniżej

Komunikat!!!

16.03.2020

W związku zaistniałą sytuacją wywołaną rozprzestrzenianiem się choroby zakaźnej i koniecznością przyjęcia szczególnych rozwiązań związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pleśnej informuje, że wszelkie sprawy urzędowe związane ze świadczeniami rodzinnymi, wychowawczymi (500+) i z pomocy społecznej mogą Państwo załatwiać internetowo (bez konieczności wychodzenia z domu) lub telefonicznie.

Pracownicy Ośrodka są do Państwa dyspozycji w godzinach od 7:30 do 15:00 pod nr. telefonu:
14 6292824 , 14 6292842 lub 14 6292852

Młodzi na start

06.03.2020

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach realizacji projektu „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim i m. Tarnów (V) - Młodzi na start”, wdrażanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,
Oś I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego i współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, przesyła informację o ww. projekcie w celu zwiększenia dostępności wsparcia aktywizacyjnego dla osób młodych, wymagających zintensyfikowanej pomocy oraz zapewnienia w tym zakresie współpracy publicznych służb zatrudnienia z działającymi na terenie powiatu tarnowskiego i miasta Tarnowa instytucjami pomocy i integracji społecznej.

Fundacja im. Hetmana Jana Tarnowskiego

23.02.2020

przypomina o trwającej rekrutacji do projektu pn. „Z POWER –em w życie” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach I Osi priorytetowej Osoby Młode na Rynku Pracy 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy- projekty konkursowe 1.2.1 Wsparcie Udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Czytaj wi?cej poni?ej > >