Witamy na stronie ...

                                                            Informacja o cookies!

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w PLEŚNEJ

Misją Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych , prowadzące do ich usamodzielnienia się i integracji ze środowiskiem.

Aby rozwinąć podstronę z podstawowymi informacjami na temat GOPS w Pleśnej, kliknij tutaj !

Kierownik GOPS przyjmuje w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek od 9.00 do 13.00

Aktualności

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy

04.03.2019

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach realizacji projektu
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim
i m. Tarnów (IV) - Młodzi na start
”, wdrażanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

INFORMACJA

MAŁOPOLSKIE GWARANCJE NA RZECZ AKTYWNOŚCI

06.02.2019

Projekt
MAŁOPOLSKIE GWARANCJE NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ
mieszkańców Małopolski

Czytaj ulotkę w formacie PDF