Witamy na stronie ...

                                                            Informacja o cookies!

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w PLEŚNEJ

Misją Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych , prowadzące do ich usamodzielnienia się i integracji ze środowiskiem.

Aby rozwinąć podstronę z podstawowymi informacjami na temat GOPS w Pleśnej, kliknij tutaj !

Kierownik GOPS przyjmuje w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek od 9.00 do 13.00

Aktualności

Projekt „Czas na sukces”

18.12.2018

Szczegółowa Informacja o projekcie Czas Na Sukces

Ponowny start w aktywność zawodową

03.12.2018

Spółdzielnia Socjalna Serwis
zaprasza do udziału w projekcie: „Ponowny start w aktywność zawodową”,
I tura rekrutacji do projektu rozpoczyna się 3 grudnia, a kończy 14 grudnia 2018 r.
Przyjmowanie zgłoszeń odbywa się w godzinach 9.00-15.00
w Biurze Projektu: ul. Bitwy o Wał Pomorski 1, 33-100 Tarnów

Czytaj więcej  >> >>

Strona internetowa

Wzory wniosków na dzień 29.05.2018 r.

03.09.2018

Wzory wniosków o świadczenia dla rodzin
(aktualizacja na dzień 29.05.2018 r.)
do stosowania także na okres 2018/2019

Nowe kryteria w pomocy społecznej

26.08.2018

Zasiłki z pomocy społecznej będą wyższe

   Rada Ministrów przyjęła 11 lipca 2018 r. rozporządzenie w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Wyższe kryteria zaczną obowiązywać od 1 października 2018 r.
    Nowe kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń z pomocy społecznej to:
dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł.
dla osoby w rodzinie – 528 zł.

   Kryteria dochodowe uprawniające do pomocy z programu dożywiania:
dla osoby samotnie gospodarującej – 1 051,50 zł.
dla osoby w rodzinie – 792 zł.


   Przyjęcie nowych kryteriów dochodowych wpłynie również na zwiększenie następujących kwot świadczeń pieniężnych:

maksymalnej kwoty zasiłku stałego – do wysokości 645 zł

• kwoty z dochodu z 1ha przeliczeniowego – do wysokości 308 zł