Witamy na stronie ...

                                                            Informacja o cookies!

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w PLEŚNEJ

Misją Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych , prowadzące do ich usamodzielnienia się i integracji ze środowiskiem.

Aby rozwinąć podstronę z podstawowymi informacjami na temat GOPS w Pleśnej, kliknij tutaj !

Kierownik GOPS przyjmuje w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek od 9.00 do 13.00

Aktualności

Projekt "Pomocna dłoń"

09.04.2019

Więcej na stronie : https://www.mcm.net.pl/pomocnadlon

                                     Do pobrania:    Artykuł   i   Informacja

Projekt „W kierunku pracy! ”

01.04.2019

Projekt skierowany jest do 150 osób w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy, zamieszkujących w rozumieniu KC w województwie Małopolskim, okres rekrutacji zaplanowano od 01.06.2018 do 31.05.2020.

Wszelkie formy wsparcia będą realizowane W TARNOWIE

Projekt obejmuje:

1. INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA

2. INDYWIDUALNE I KOMPLEKSOWE POŚREDNICTWO PRACY

3. SPECJALISTYCZNE WSPARCIE DORADCZE I MOTYWACYJNE

4. KURSY I SZKOLENIA

5. STAŻE U PRACODAWCÓW

Projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy

04.03.2019

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowie w ramach realizacji projektu
Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie tarnowskim
i m. Tarnów (IV) - Młodzi na start
”, wdrażanego w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

INFORMACJA

MAŁOPOLSKIE GWARANCJE NA RZECZ AKTYWNOŚCI

06.02.2019

Projekt
MAŁOPOLSKIE GWARANCJE NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNO-ZAWODOWEJ
mieszkańców Małopolski

Czytaj ulotkę w formacie PDF