Witamy na stronie ...

                                                            Informacja o cookies!

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ w PLEŚNEJ

Misją Ośrodka jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych , prowadzące do ich usamodzielnienia się i integracji ze środowiskiem.

Aby rozwinąć podstronę z podstawowymi informacjami na temat GOPS w Pleśnej, kliknij tutaj !

Kierownik GOPS przyjmuje w sprawie skarg i wniosków
w każdy poniedziałek od 9.00 do 13.00

Aktualności

Projekt "Efektywni na rynku pracy .. "

26.10.2020

Firma J&C GROUP Karolina Chadzypanagiotis - Jurkiewicz
w okresie od 01.09.2020 – 31.12.2021, realizuje projekt pn.
Efektywni na rynku pracy - kompleksowe programy na rzecz aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 8 Rynek
Pracy, Działanie 8.2 Aktywizacja zawodowa.

W załączeniu:
Pismo przewodnie,
IInformacje o projekcie.

W razie pytań prosimy o kontakt:
Ewelina Żołneczko
tel. 730 015 575
      32 706 56 76

Koronawirus - ważna informacja

18.10.2020

Osoby wymagające szczególnej pomocy i wsparcia,a w szczególności objęte kwarantanną, osoby starsze, niepełnosprawne, które nie są w stanie samodzielnie zrobić podstawowych zakupów spożywczych, leków oraz środków higienicznych i nie mają Rodziny oraz bliskich, mogą skorzystać z pomocy pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej .
We wskazanych wyżej sytuacjach można kontaktować się pod numerem telefonu:
14-6292824, 14 6292852.

Komunikat w sprawie funkcjonowania Ośrodka

W związku z powiększającą się liczbą osób zakażonych Sars-CoV-2 zarówno na terenie gminy jak też w gminach sąsiednich
przyjmowanie i załatwianie spraw w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej odbywa się :
1. telefonicznie , drogą elektroniczną
2. za pośrednictwem e-PUAP: Empatia
3. pisemnie na adres Ośrodka
4. za pomocą skrzynki podawczej umieszczonej na parterze budynku

W sprawach bardzo pilnych i ważnych, które wymagają osobistego kontaktu z pracownikiem ośrodka będzie to możliwe przy zastosowaniu środków ochrony indywidualnej (maseczka, rękawiczki).

We wskazanych wyżej sytuacjach można kontaktować się pod numerem telefonu:
14-6292839, 14 6292852,
14 6292824

Komunikat Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Socjalnej

18.10.2020

Seniorze, dbaj o swoje bezpieczeństwo. Czego unikać w przestrzeni publicznej?

Komunikat Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
16.10.2020

Projekt pn. "Milowy krok"

19.09.2020

Szanowni Państwo,
Stowarzyszenie PROREW realizuje projekt pn. „Milowy krok” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ...

Czytaj więcej klikając poniżej >> >>