DOSTĘPNOŚĆ

20 września 2019 r. weszła w życie ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Jednym z ustawowych wymogów jest zamieszczenie na stronach internetowych jednostki informacji o działalności w tekście łatwym do czytania i zrozumienia (ETR), w polskim języku migowym i w tekście odczytywalnym maszynowo.