Konkurs „Policjant, który mi pomógł”

31.05.2021

    Istotą przedsięwzięcia jest również wyróżnienie tych funkcjonariuszy Policji, którzy charakteryzują się wyjątkowym profesjonalizmem, empatyczną postawą i umiejętnościami w obszarze indywidualnej pomocy osobom dotkniętym przemocą w rodzinie.
    Zaangażowanie w taką działalność niewątpliwie wpływa na kształtowanie wizerunku Policji wśród społeczeństwa, a funkcjonariusze Policji, którzy w ocenie społecznej przyczynili się do budowania lokalnego systemu pomocowego w tym obszarze zasługują na wyróżnienie. Obecność wśród laureatów konkursu to wyróżnienie, wyjątkowy dowód uznania społeczności lokalnej dla profesjonalizmu i determinacji policjantów w działaniach podejmowanych na rzecz pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem lub poszkodowanych w wyniku nieszczęśliwych wypadków.
    Zgodnie z regulaminem konkursu, zgłoszenia policjanta może dokonać osoba indywidualna, instytucja lub organizacja. Typowanie kandydatów odbywa się na podstawie szczegółowej analizy uzasadnień zawartych w formularzach zgłoszeniowych.
    Formularze zgłoszeniowe oraz regulamin konkursu dostępne są na stronie www.policja.pl Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 27 czerwca 2021 roku. Formularze zgłoszeniowe można nadsyłać na adres poczty elektronicznej e-mail: policjantktoreymipomogl@policja.gov.pl    
   Zgłoszenia, które wpłyną po tej dacie, będą brane pod uwagę w kolejnej edycji konkursu.

Wyk. O. Lesińska-Żabińska
Tel. 47 8311455

« inne aktualności