Zmiany wustawie - obniżenie dochodu

06.05.2020

W związku z wprowadzeniem przez Ministra Zdrowia w dniu 20-03-2020 r. na terenie naszego kraju stanu epidemii uległy zmianie przepisy dotyczące ustalania dochodu będącego podstawą do przyznania świadczeń rodzinnych uzależnionych od spełnienia kryterium dochodowego.

Zgodnie z art. 73 pkt 24 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o szczegółowych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U z 2020 r. poz. 695), wprowadzono zmianę w ustawie o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach przyznawanych z funduszu alimentacyjnego polegającą na rozszerzeniu katalogu okoliczności uznawanych za utratę dochodu tj.
a) obniżenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz
b) obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej
- spowodowanych przeciwdziałaniem COVID-19

Oznacza to, że osoby którym w wyniku wprowadzenia na terenie naszego kraju stanu zagrożenia epidemicznego/stanu epidemii obniżono wynagrodzenie z tytułu zatrudnienia lub uzyskują niższe dochody z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej mogę złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami lub w przypadku jego otrzymywania na podstawie art. 5 ust. 3 i 3a (w tzw. systemie „złotówka za złotówkę”) wniosku o zmianę sytuacji dochodowej przedstawiając dochody za 2018 r. (w postaci PIT-11, PIT-37 lub PIT-36) oraz dochody za miesiąc następujący po miesiącu, w którym dochód został obniżony, nie wcześniej jednak niż od 01-04-2020 r.
Dodatkowo należy dołączyć zaświadczenie pracodawcy lub złożyć oświadczenie pod odpowiedzialnością karną wskazującą, że obniżenie dochodu nastąpiło wyłącznie z powodu przeciwdziałania COVID-19.

W związku z faktem, że sytuacja dochodowa każdej rodziny jest indywidualna Ośrodek może żądać dodatkowych dokumentów niezbędnych do wydania decyzji.

Zmianie nie uległ termin ustalania prawa do świadczeń rodzinnych tj. od miesiąca założenia wniosku wraz z prawidłowo uzupełnionymi dokumentami, jak również katalog okoliczności uznawanych za uzyskanie dochodu

« inne aktualności